Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2018
JURENT CZ

JURENT CZ

Czech Republic, Praha
Mr. Dalibor Kaňovský, CEO
Mr. Jan Slováček, Business Manager

About Us

PLATFORM FOR TEMPORARY SHARING OF FREE STAFF AND PRODUCTION CAPACITIES Platforma/aplikace pro sdílení dočasně volných zaměstnanců a kapacit

Areas of Activity

  • other
Organisation
JURENT CZ

Country
Czech Republic
Praha

Type
Company

Size
1-20

Website
worklinks.com

Participating in
13.11.2018 B2B negotiations
13.11.2018 Accompanying program
13.11.2018 Gala dinner (included in fee)

Cooperation Profiles

We try to help companies solve their capacity issues and we are looking for those who are interested in our application / platform. In our application we offer meetings for all companies from different territories and professions that need to solve their employment or other capacity issues on the supply or demand side. Snažíme se pomáhát společnostem řešit jejich kapacitní nedostatky nebo přebytky a hledáme zájemce o naši aplikace/platformu. V naší aplikaci nabízíme setkání firem z různých teritorií, profesí a oborů, které potřebují řešit své zaměstnanecké nebo i jiné kapacity ať už na straně nabídky nebo poptávky.

Requested

available production capacities partner

Offered

available production capacities partner